W dniu 08.03.2022 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie przekazała Wołyńskiemu Obwodowemu Szpitalowi Klinicznemu w Łucku ambulans oraz środki medyczne.