Kamil Kociubiński, ratownik medyczny naszej Stacji, był uczestnikiem projektu Izrael 2015 Fundacji Ratownictwa Posejdon. Projekt ten zakładał poznanie i skorzystanie z rozwiązań, jakie państwo Izrael z racji położenia geograficzno - politycznego wypracowało w zakresie ratownictwa. Poniższy artykuł to obraz izraelskiego ratownictwa widziany oczami ratownika medycznego z Polski. Magen David Adom to organizacja zajmująca się ratownictwem medycznym, przyjmowaniem i dysponowaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem banków krwi na terenie Izraela. Ratownictwo medyczne w Izraelu jest w dużej części oparte o ratowników ochotników. W całym państwie jest zarejestrowanych przeszło 12 tysięcy ochotników, którzy po przejściu odpowiednich kursów rejestrują się w systemie komputerowym Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Aplikacja zainstalowana w telefonie ratownika pozwala dyspozytorowi na dokładną lokalizację poprzez GPS a tym samym wysłanie najbliższego miejscu zdarzenia ratownika, który podejmie najważniejsze czynności ratunkowe i poczeka do czasu przyjazdu zadysponowanego zespołu ratownictwa medycznego. Ratownicy ochotnicy to osoby dobrze postrzegane w społeczeństwie, szanowane z racji chęci udzielania pierwszej pomocy, nawet, jeśli odbywa się to kosztem opuszczenia stanowiska pracy. Przykładem funkcjonowania systemu niech będzie akcja, w której uczestniczył jeden z ratowników z Polski biorący udział w projekcie. Pełniąc dyżur w zespole porównywalnym do standardu naszej karetki S został zadysponowany do zdarzenia na ulicy. Na miejscu zastał ratowników ochotników zadysponowanych przez dyspozytorów poprzez aplikację na ich smartfony. Ochotnicy do przyjazdu zespołu wykonywali resuscytację krążeniowo - oddechową, co z pewnością przyczyniło się do lepszego rokowania w przypadku NZK.

Standard wyposażenia i procedury postępowania zespołów ratownictwa medycznego w Izraelu jest porównywalny z systemem pracy naszych ratowników. W systemie ratownictwa brak jest lekarzy a czynności ratunkowe są wykonywane przez wykwalifikowanych ratowników lub przeszkolonych ochotników. Jedyna znacząca różnica w wyposażeniu ambulansów to osobiste zabezpieczenie ratowników w postaci kamizelek kuloodpornych, hełmów oraz zabezpieczeń chemicznych i biologicznych. Bardzo duże wrażenie na ratownikach z Polski zrobiła wizyta w CPR. Dla dyspozytorów w Izraelu istotną rzeczą jest możliwość bieżącego monitorowania bardzo wielu danych poprzez aktualizację na mapie miejsca pobytu zespołu, monitorowanie parametrów życiowych pacjentów zaopatrywanych przez zespoły ratunkowe oraz podgląd obrazu z przedziału medycznego w ambulansie. W przypadku gdy paramedyk na miejscu zdarzenia ma wątpliwości co do sposobu postępowania, istnieje możliwość jego konsultacji z bardziej doświadczonym ratownikiem znajdującym się w CPR. Dyżurując w zespołach wyjazdowych ratownicy z Polski mieli również okazję poznania systemu pracy tamtejszych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Przy pomocy tabletów (które już niedługo będą również wykorzystywane przez ZRM w naszej stacji), ratownik przesyła istotne informacje do SOR. W niektórych przypadkach (wypadki, urazy, NZK itp.) już przed przybyciem pacjenta są wdrażane procedury przygotowawcze przyjęcia do szpitala.

Godnym podkreślenia jest fakt, że w izraelskim SOR znajdują się tylko przypadki nagłego zagrożenia zdrowotnego. Niewątpliwie mocną stroną izraelskiego ratownictwa są szeroko pojęte rozwiązania organizacyjne systemu: zarządzanie kryzysowe i system współpracy ze służbami ratunkowymi, rozwiązania techniczne i technologiczne zastosowane w pracy zespołów ratunkowych i CPR, świadomość społeczeństwa do jakich celów służy ratownictwo medyczne i wielkie poważanie dla tych, którzy ratują ludzkie życie. Projekt Fundacji Posejdon - Izrael 2015 miał za zadanie poznanie struktur i systemu pracy organizacji Magen David Adom oraz wykorzystanie pozytywnych wzorców w organizacji polskiego ratownictwa medycznego. Wartym zwrócenia uwagi jest zaangażowanie ratowników ochotników, korzystanie z gotowych rozwiązań w przypadkach zdarzeń masowych i atakach terrorystycznych. Powinniśmy również brać przykład z osobistych zabezpieczeń członków zespołów ratownictwa medycznego, gdyż dobry ratownik to żywy ratownik. Kontynuacją tego projektu będzie konferencja z udziałem izraelskich instruktorów z Magen David Adom, która odbędzie się w Polsce jesienią 2015r. Tym razem to polscy ratownicy pokażą system ratownictwa medycznego. Być może wzajemna wymiana doświadczeń będzie skutkowała dłuższą współpracą i przyczyni się do jeszcze lepszego ukształtowania systemu państwowe ratownictwo medyczne w Polsce. Bardzo chętnie, jeśli będzie to możliwe, zaprosimy również do siebie delegację z Izraela. Więcej zdjęć z pobytu tutaj Film przedstawiający pracę CPR w Izraelu