Spis treści

Jak wezwać pomoc?

Wzywając pomoc należy przedstawić sie oraz podać:

- Miejsce zdarzenia (adres, okolica, punkty orientacyjne),

- Dane poszkodowanego (wiek, płeć ew. nazwisko, ksywa, itp.),

- Co się z nim dzieje (stan zdrowia, ew. że doszło do NZK). Pamiętaj! Stosuj się do poleceń twojego rozmówcy i nigdy jako pierwszy nie odkładaj słuchawki!

POZ i opieka świąteczno-nocna Leczenie, diagnostyka, porady, wizyty domowe, recepty należą do kompetencji (zadań) Lekarza Rodzinnego!!! Recepty, skierowania, akt zgonu są bezpłatne! Wizyta domowa lekarza rodzinnego jest jego obowiązkiem i również jest Bezpłatna! Źle się czujesz - wahania ciśnienia, masz gorączkę (>38C), coś cię boli (np. gardło, bóle miesiączkowe, bóle głowy, itp.), masz biegunkę (to nie jeden luźny stolec) i/lub wymioty (to nie pojedynczy epizod), skaleczyłeś się lub doszło do drobnego urazu (np. drobna rana, stłuczenie, bolesna kostka) WEZWIJ Lekarza Rodzinnego lub zgłoś się na Izbę Przyjęć (SOR) do najbliższego Szpitala!!! W godzinach nocnych oraz w soboty, niedziele i święta w przypadku pospolitego zachorowania (w/w, te nie zagrażające życiu i zdrowiu) pomoc lekarską i pielęgniarską (kontynuacja zleceń na zabiegi) otrzymasz w przychodni mieszczącej się przy ul. Słowackiego 33 w Chełmie (t. 781 193 999).

Skierowanie do szpitala Otrzymałeś skierowanie do szpitala - niezwłocznie udaj się do niego własnym środkiem transportu lub środkiem publicznym celem leczenia! Udając się do szpitala zabierz ze sobą: dowód osobisty, dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenia, karty i historie choroby z dotychczasowego leczenia, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, grupę krwi jeśli posiadasz oraz rzeczy osobiste i numer telefonu członka rodziny z którym szpital będzie mógł utrzymywać kontakt.

Transport sanitarny Jeśli otrzymałeś zlecenie na transport medyczny od lekarza kierującego na leczenie szpitalne, zadbaj by to on lub wyznaczony przez niego pracownik powiadomił naszą stację o potrzebie i realizacji takiego transportu. Jeśli on lub osoba przez niego wyznaczona tego nie dokona to osobiście zadzwoń na nr. tel. 82 563 09 99 (dotyczy pacjentów z powiatu chełmskiego) i podaj następujące dane potrzebne do realizacji tego zlecenia: nazwisko i imię chorego, jego wiek, adres pod którym aktualnie przebywa, rozpoznanie lekarskie lub z jakiego powodu jest kierowany do szpitala, do jakiego szpitala i na jaki oddział ma być przetransportowany, nazwisko i imię lekarza kierującego oraz czy jest to osoba leżąca czy porusza się samodzielnie. Zgłaszając zlecenie na transport medyczny ustal z dyspozytorem datę i czas realizacji tego zlecenia. Przed przybyciem karetki transportowej przygotuj: skierowanie do szpitala, zlecenie na transport medyczny, dowód osobisty chorego, jego dokumentację chorobową, wyniki badań, rzeczy osobiste oraz przygotuj chorego do transportu (ubranie adekwatne do warunków atmosferycznych, leki np. Insulina).