21 lipca 2022r. Anetta Szepel i Kamil Kociubiński przeszkolili 31 pracowników Urzędu Miasta Chełm z zakresu pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia ćwiczyli (między innymi) prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej, ocenę stanu pacjenta, pomoc poszkodowanym z urazami czy po zasłabnięciu. Zapoznali się również z użyciem AED. Szkolenie zakończył panel dyskusyjny związany z najczęściej występującymi dolegliwościami zdrowotnymi i sposobami postępowania w tych sytuacjach. To już kolejne szkolenie dla urzędników naszego miasta. W czerwcu tego roku Piotr Korkosz przeszkolił 14 strażników miejskich z zakresu pierwszej pomocy, ucząc zastosowania AED, w który Straż Miejska w Chełmie została wyposażona. 

Dzisiaj dotarły do naszej Stacji dwa ambulanse Mercedes-Benz Sprinter 419 wraz ze sprzętem medycznym, między innymi pierwszymi w naszej Stacji noszami z automatycznym, hydrauliczno-elektrycznym systemem załadunku (zestaw bariatryczny udźwig pow. 300 kg) podnoszenie, obniżanie z elektrycznym wprowadzaniem noszy z i do ambulansu, eliminującym ręczne przenoszenie pełnego ciężaru pacjenta i noszy. Zakup dokonany został z środków własnych Stacji w wysokości 1. 617.795,97 zł

W dniu 08.03.2022 Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie przekazała Wołyńskiemu Obwodowemu Szpitalowi Klinicznemu w Łucku ambulans oraz środki medyczne.