W sierpniu 2013 r. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie zakupiła sześć urządzeń do automatycznego masażu klatki piersiowej LUCAS 2. Użycie takiego sprzętu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej daje poszkodowanemu dużo większą szansę przeżycia i utrzymanie krążenia, niż masaż wykonywany przez człowieka. Masaż klatki piersiowej wykonywany przez człowieka nie jest pozbawiony wad. Ratownik męczy się, raz uciska szybciej, raz wolniej. Zakupione przez Stację urządzenia nie zastąpią człowieka, ale będą skuteczniej wykonywały masaż klatki piersiowej a gdy w grę wchodzi ratowanie ludzkiego życia, masaż odgrywa ogromne znaczenie. Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku wskazują, że masaż klatki piersiowej przy resuscytacji krążeniowo-oddechowej powinien być efektywny. Oznacza to, że powinno być 100 uciśnięć na minutę i 5-6 cm głębokości ucisku. Lucasy trafiły do dwuosobowych zespołów podstawowych w Dorohusku, Woli Uhruskiej, Urszulinie i Żółkiewce oraz do dwóch karetek specjalistycznych stacjonujących w Chełmie, które mają największą liczbę resuscytacji. Urządzenie odciąża ratowników podczas prowadzenia resuscytacji, dając możliwość „uwolnienia jednych rąk”. W czasie kiedy Lucas pracuje, ratownicy mogą np. podawać leki, zadbać o drożność dróg oddechowych czy przygotować pacjenta do transportu. Urządzenie może masować pacjenta aż do przekazania go do szpitala. Stosując Lucasa, zespół ma możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.Urządzenie daje też możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora a po jego wyczerpaniu można zastosować zasilanie 12 lub 230 V.

Pracownicy Stacji we wszystkich rejonach zostali przeszkoleni w zakresie użytkowania Lucasa. W planach Dyrekcji jest wyposażenie pozostałych ambulansów w te urządzenia. Urządzenia zostały zakupione ze środków własnych a koszt jednego Lucasa to ponad 40 tys. zł

W dniach 15-17 maja 2014 r. odbędą się VI Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, których organizatorem jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ. Mistrzostwa te stanowią eliminacje do Letnich Mistrzostw Polski w Ratownictwie Medycznym. Stacja Ratownictwa Medycznego wraz z jednostkami współpracującymi w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz samorządami terytorialnymi planuje udział około 20 zespołów ratownictwa medycznego z całej Polski. Wraz z zespołami przybędą zaproszeni goście z instytucji medycznych, jednostek współpracujących oraz dysponenci zespołów ratownictwa medycznego z całego kraju. Celem strategicznym Mistrzostw jest wymiana doświadczeń oraz doskonalenie umiejętności służb ratunkowych. Symulowane konkurencje rozegrane będą w Chełmie, w warunkach przypominających sytuacje zagrożenia życia z jakimi ratownicy spotykają się codziennie. Chcąc promować ratownictwo medyczne, organizatorzy umożliwią społeczeństwu obserwację rozgrywanych konkurencji. Aby zapewnić najwyższy merytoryczny poziom imprezy, niezbędny jest w niej udział ludzi o najwyższych kwalifikacjach. Sędziami poszczególnych konkurencji będą lekarze, pielęgniarki i pielęgniarze ratunkowi oraz ratownicy medyczni legitymujący się ogromną wiedzą zarówno praktyczną jak i teoretyczną. W ramach VI Otwartych Mistrzostw Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2014, w dniu 16 maja, w godzinach 10.00-15.00, planowany jest piknik medyczny na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Podczas pikniku mieszkańcy będą mogli zbadać podstawowe parametry życiowe oraz uzyskać poradę medyczną. Ratownicy medyczni będą prowadzić naukę udzielania pierwszej pomocy oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w pierwszych mistrzostwach organizowanych na terenie Chełma. Pragniemy, aby Mistrzostwa dały możliwość integracji środowiska pracowników medycznych zarówno z regionu lubelskiego, jak i z terenu całego kraju oraz przybliżyły społeczeństwu codzienną pracę zespołów ratownictwa medycznego. Strona poświęcona mistrzostwom kliknij tutaj

VIII Otwarte Mistrzostwa Ziemi Lubelskiej w Ratownictwie Medycznym – Chełm 2017 już za nami. Przez kilka dni gościliśmy w Chełmie 20 zespołów oraz obserwatorów zawodów z całej Polski - łącznie ponad 100 osób. Podczas Mistrzostw zespoły startujące musiały zmierzyć się z pięcioma zadaniami medycznymi, dwoma zadaniami technicznymi oraz zaliczyć konkurs wiedzy o ruchu drogowym.

Już uroczystości otwarcia wprowadziły uczestników w specyficzną atmosferę zawodów. Po części oficjalnej, zaplanowany panel naukowy rozpoczął się wtargnięciem na scenę uzbrojonych terrorystów, padły strzały. Jeden z ratowników z sali został śmiertelnie postrzelony. Po krótkiej chwili pojawili się antyterroryści ze specjalistycznej jednostki, którzy w bardzo krótkim czasie rozbroili zamachowców oraz wyprowadzili z miejsca zagrożenia VIP-ów. Niestety, podczas akcji jeden z członków zespołu został postrzelony. Obserwatorzy mogli zobaczyć, jakimi procedurami kierują się policjanci z Biura Operacji Antyterrorystycznych oraz jak pomagają swoim rannym. Po zakończeniu akcji kierownik grupy opowiedział o zasadach, jakimi kierują się podczas działań a dr n. med. Arkadiusz Trzos uzupełnił panel naukowy porównując możliwości działania zespołów ratownictwa medycznego w tego typu zdarzeniach.

Bezpośrednio po uroczystości otwarcia rozpoczęło się pierwsze z zadań medycznych „Misiek”. Na strzelnicy, podczas polowania, myśliwy przypadkowo postrzelił myśliwego. Zadanie polegało na prawidłowym zabezpieczeniu rany postrzałowej oraz umiejętności zapanowania nad sprawcą zdarzenia, który nie pilnowany szedł się powiesić.

1 czerwca odbyły się kolejne zadania: „Wieża Babel” – w Laboratorium PWSZ ukraiński student doznał udaru. W trakcie udzielania mu pomocy wbiegła jego żona z dzieckiem, które zadławiło się zabawką. Oprócz postępowania w udarze mózgu, prawidłowego postępowania z zadławionym niemowlęciem, trudnością był sposób komunikacji (studenci nie mówili po polsku). Można było się z nimi porozumieć po ukraińsku, angielsku i po rosyjsku.

 

 

„Niedźwiedzie Wschodu” - zadanie na Placu Łuczkowskiego. Motocyklista, chcąc ominąć dziwnie zachowującego się rowerzystę, wywrócił się na motorze i doznał urazu brzucha. W trakcie badania rowerzysty okazało się, że ten jest cukrzykiem i doszło do hipoglikemii.

W dniach 13.11.2012 w naszym centrum odbyły się szkolenia ,,EKG w Ratownictwie" z którego to szkolenia uczestnicy byli bardzo zadowoleni. Oferował on ciekawy zakres tematyczny jak również ćwiczenia praktyczne. W poniedziałek natomiast 19 listopada 2012 roku odbyły się warsztaty ratownicze „Wypadek masowy w warunkach SOR”. Warsztaty przeprowadziło Centrum Szkoleń naszej stacji. W zajęciach uczestniczył personel SOR Chełmskiego szpitala. Warsztaty składały się z części teoretycznej oraz symulowanego zdarzenia z wieloma poszkodowanymi, którzy w krótkim czasie napłynęli do SOR’u. Kilku godzinne zajęcia na SORze szpitalnym zakończyły się podsumowaniem w gronie uczestników. Stres, emocje przerodziły się w konstruktywne wnioski na przyszłość. W dniach od 05.11.2012 do 08.11.2012 roku zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu Wypadków masowych i katastrof. skierowane do Zespołów Ratownictwa Medycznego naszej stacji. Warsztaty prowadzone były przez dr n. med. Arkadiusz Trzos - Medyczne iCentrum Edukacyjne wraz z Centrum Szkoleń Ratowniczych z Limanowej. Kilkugodzinne ćwiczenia miały trudny początek ale wraz z biegiem czasu przerodziły się w świetną zabawę o głębokim walorze edukacyjnym. Podsumowaniem warsztatów była dyskusja oparta na materiale video zrealizowanym w trakcie ćwiczeń. Całość warsztatów została odebrana bardzo pozytywnie przez uczestników. Lecz bez udziału strażaków z PSP w Chełmie oraz zaangażowania pozorantów z Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie i uprzejmości firmy Auto-Hol z Chełma nie było by możliwe ich przeprowadzenie. Centrum Szkoleń Wypadek masowy - galeria zdjęć. Jak widać szkolenia organizowane przez nasze centrum cieszą się dużym zainteresowaniem.

W sobotę, 29 września 2012r. na deptaku miejskim w Chełmie odbyły się obchody Dnia Serca pod hasłem "Miej serce dla serca". Organizatorem tego dnia był Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prezydent Miasta Chełm i Centrum Kardiologii Chełm. W trakcie obchodów mieszkańcy Chełma i przybyli goście mogli skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistów. W trakcie uroczystości Stacja Ratownictwa Medycznego przedstawiła w dwu godzinnym panelu pokaz i naukę zasad udzielania pierwszej pomocy. Nasi lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni profesjonalnie zademonstrowali czynności, które należy wykonać gdy dojdzie do zatrzymania krążenia. Zademonstrowali również standardy postępowania wobec pacjenta, u którego rozpoznano ostry zespół wieńcowy. Nasze działania zostały przyjęte przez obserwatorów z dużą życzliwością i zainteresowaniem, a ze strony organizatorów z wielkim uznaniem. Jesteśmy wdzięczni za zaproszenie. Wszystkim którzy byli zaangażowani w to piękne dzieło składam serdeczne podziękowania.