ratownictwo


Idź do treści

-

Informacje podstawowe

Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ (dawniej - Pogotowie Ratunkowe) należy do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz posiada certyfikat jakości ISO 9001:2008.

Rejon operacyjny
Stacja Ratownictwa Medycznego zajmuje się udzielaniem świadczeń z zakresu Ratownictwa Medycznego oraz Transportu Sanitarnego. SRM obejmuje swym działaniem rejon trzech powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego oraz włodawskiego. W każdym powiecie znajduje się stacja bazowa jak i podległe jej podstacje. Stacja główna mieści się w Chełmie przy ulicy Rejowieckiej 128. Rejon operacyjny stacji głównej to: gmina i miasto Chełm, powiat Chełmski oraz gmina Wola Uhruska. W rejonie operacyjnym znajduje się trzy podstacje mieszczące się w miejscowościach Dorohusk, Siedliszcze oraz Wola Uhruska. Stacja bazowa mieszczaca się w Krasnymstawie obejmuje swoim działaniem rejon gminy, miasta i powiatu. Na swym terenie posiada podstację w miejscowości Żółkiewka. Stacja bazowa we Włodawie obejmuje swoim działaniem rejon gminy, miasta i powiatu. Na swym terenie posiada podstację w miejscowości Urszulin. By zapewnić tak dużej populacji mieszkańców właściwą oraz szybką i sprawną pomoc, dysponujemy nowoczesnym taborem ambulansów ratunkowych spełniających najwyższe standardy europejskie wraz z nowoczesnym sprzętem do ratowania życia i zdrowia ludzkiego. W miejscach stacjonowania zespoły nie prowadzą świadczeń ambulatoryjnych z racji uwarunkowań prawnych. W ramach transportu medycznego posiadamy zespoły z ratownikiem medycznym oraz zespóły specjalistyczne z lekarzem.

CPR
Zgłoszenia do nagłych zdarzeń i zachorowań przyjmuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) w Chełmie, któro mieści się w budynku Państwowej Straży Pożarnej przy ulicy Wyszyńskiego 2b. Tam całodobowo dyspozytorzy medyczni koordynują pracą naszych zespołów oraz udzielają informacji osobom potrzebującym pomocy.

Kadra
Członkami naszych zespołów jest wysoko wykwalifikowana kadra legitymująca się tytułami specjalisty medycznego oraz posiadająca ukończone specjalistyczne kursy w zakresie ALS, ITLS, PALS i TEMS. Są to osoby z wieloletnim doświadczeniem w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych. Wielu zdobywało laury oraz zajmowało wysokie miejsca w różnej rangi zawodach ratowniczych, wielu prowadzi zajęcia edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy. By stale utrzymywać wysoki poziom wiedzy, umiejętności oraz nabywać nowe doświadczenia kilka razy w roku organizujemy szkolenia wewnętrzne, ćwiczenia praktyczne oraz pozoracje dużych zdarzeń.

Ratunek dla serca
Nasza stacja uczestniczy od wielu lat w systemie Lifenet - ratunek dla serca, gdzie każdego pacjenta z podejrzeniem Ostrego Zespołu Wieńcowego (zawał) po ówczesnej teletransmisji i konsultacji ze specjalistą przewozimy do pracowni hemodynamiki w Zamościu lub w Chełmie. Dzięki temu rocznie ok. 300 pacjentów z OZW leczonych jest na poziomie standardów światowych trafiając w ciągu 30-80 min. od zgłoszenia, na "stół" w pracowni kardiologii inwazyjnej.

Pomocna dłoń
Od 1 września 2011 roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie działa system powiadamiania dla osób z wadą słuchu. Każda osoba z rejonu trzech powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego zarejestrowana w Polskim Związku Głuchych i po potwierdzeniu stosownych danych otrzymała specjalny numer Alarmowy! Wraz z uzyskaniem numeru alarmowego otrzymała instrukcję jak i kiedy z niego korzystać! Na stanowisku dyspozytorskim CPR Chełm znajduje się telefon komórkowy ze stosowną bazą danych. W chwili otrzymania pustego lub o treści SOS SMS'a na specjalny nr alarmowy, dyspozytor CPR Chełm wysyła na adres wcześniej ustalony w kwestionariuszu Zespół Ratownictwa Medycznego. Jesteśmy po to, by Wam Pomóc!

Rejon operacyjny

Rejon Operacyjny SRM

Projekt, wykonanie i prowadzenie serwisu - Piotr Korkosz © 2012 | sekretariat@srm-chelm.com.pl

Powrót do treści | Wróć do menu głównego