CENNIK za udostępnianie dokumentacji medycznej obowiązujący od 1 września 2023r.:
- Za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 14,01 zł
- Za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - 0,49 zł
- Za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych jeżeli zakład prowadzi dokumentację w formie elektronicznej – 2,80 zł

Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.