Spis treści

 

 Kiedy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Państwowe Ratownictwo Medyczne zajmuje się pomocą doraźną w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, natomiast nie zajmuje się Leczeniem czy Diagnostyką! Pomoc ta polega na wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w nagłych zdarzeniach. Do nagłych zdarzeń zaliczymy:

- Wypadki (np. uliczne, w miejscu pracy czy w domu);

- Urazy (np. amputacja, złamanie otwarte, ciało obce);

- Oparzenia (te rozległe lub okolic twarzy, dróg oddechowych oraz okolic intymnych);

- Zatrucia (np. chemiczne, pokarmowe lub te celowe);

- Zdarzenia w miejscach publicznych (np. omdlenie, atak drgawek, itp.);

- Nagłe (tj. w tym czasie, teraz, w tej chwili) pogorszenie stanu zdrowia (osoba nie reaguje, ma problemy z oddychaniem, gwałtownie krwawi, jest blada i/lub spocona, odczuwa silne dolegliwości bólowe);

- Ciąża (nagłe bóle dołem brzucha i/lub krwawienie).

- Poród (odeszły wody płodowe).

Będąc świadkiem takich sytuacji - zdarzeń niezwłocznie wezwij Pomoc! Telefon Alarmowy służb Ratownictwa Medycznego to 999 (nie jest to infolinia o adresach czy telefonach - ten numer ratuje życie - nie blokuj go bez potrzeby). Wzywając pogotowie zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. To nie przyspieszy dojazdu karetki a wręcz może opóźnić jej przybycie na miejsce zdarzenia! Czas przybycia zespołu na miejsce zdarzenia może być rożny i zazwyczaj nie jest zależny od jego dobrej czy złej woli. Na jego czas realizacji wpływ maja czynniki zewnętrzne takie jak: odległość pierwszego wolnego zespołu do miejsca zdarzenia, warunki atmosferyczne, roboty drogowe i utrudnienia w ruchu, niewłaściwe/niedokładne określenie miejsca zdarzenia przez wzywającego oraz ograniczenia techniczne pojazdu! W tym czasie (oczekiwania) istotne jest Twoje adekwatne do sytuacji/zdarzenia zachowanie. Wówczas w twoich rękach spoczywa życie i zdrowie ludzkie, od tego co zrobisz lub czego nie, będzie zależało ile chory/poszkodowany otrzyma szans na życie!