Art. 13 RODO (Obowiązek informacyjny ) Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ z siedzibą w Chełmie przy ul. Rejowieckiej 128 (dalej „SRM Chełm)”. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych? Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe: IOD Pani Barbara Kucharuk adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie – SP ZOZ, 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 128. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez SRM Chełm? Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: 1) udzielania świadczeń zdrowotnych i promocji zdrowia (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. e RODO); 2) zawarcia i wykonania umowy na podstawie Twojego zainteresowania ofertą SRM Chełm (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. b RODO); 3) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu SRM Chełm (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 4) w celach analitycznych doboru usług do potrzeb klientów SRM Chełm, optymalizacji produktów w oparciu także o Twoje uwagi na ich temat i Twoje zainteresowanie, optymalizacji procesów obsługi w oparciu o przebieg procesów obsługi sprzedażowej i posprzedażowej, w tym reklamacji będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 5) w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu SRM Chełm, określania jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia klientów z usług, gdy zawarliśmy umowę (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 6) wykonywania obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym m. in.: przepisów o rachunkowości, o działalności leczniczej, o archiwizacji, o ochronie danych osobowych, o badaniach technicznych pojazdów, o centralnej ewidencji pojazdów i kierowców, dotyczących przeciwdziałania czynom zabronionym, nakładających obowiązki w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji, prawa podatkowego (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. c RODO oraz przepisy ww. ustaw); 7) reklamy usług SRM Chełm i marketingu bezpośredniego przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, sms), polegającego na otrzymywaniu informacji handlowych o usługach oferowanych przez SRM Chełm (podstawa prawna - art. 6 ust 1 lit. a RODO)*. *w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody Jakie masz uprawnienia wobec SRM Chełm w zakresie przetwarzanych danych? Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie: 1) prawo dostępu do swoich danych; 2) prawo sprostowania swoich danych; 3) prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 4) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 5) prawo przenoszenia danych; 6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z SRM Chełm, wynika z realizacji obowiązków wynikających z ww. przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z ww. prawnie uzasadnionych interesów SRM Chełm. Brak podania przez Ciebie wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez SRM Chełm usług na Twoją rzecz. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Tobie prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe mogą być udostępnione mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu SRM Chełm na podstawie umowy powierzenia danych. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania: 1) w zakresie realizacji zawartej przez Ciebie umowy - przez okres jej wykonywania, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 2) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na SRM Chełm - przez okres określony w przepisach prawa; 3) w zakresie marketingu i promocji produktów własnych - do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie.