Spis treści

 

Kiedy wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego?

Państwowe Ratownictwo Medyczne zajmuje się pomocą w stanach bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Pomoc ta polega na wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych w nagłych zdarzeniach. Do nagłych zdarzeń zaliczymy:   

Wypadki (np. uliczne, w miejscu pracy czy w domu);

Urazy (np. amputacja, złamanie otwarte, ciało obce);

Oparzenia (rozległe lub okolic twarzy, dróg oddechowych oraz okolic intymnych);

Zatrucia (np. chemiczne, pokarmowe – zarówno przypadkowe jak i celowe);

Zdarzenia w miejscach publicznych (np. omdlenie, atak drgawek, itp.);

Nagłe (tj. w tym czasie, teraz, w tej chwili) pogorszenie stanu zdrowia (osoba nie reaguje, ma problemy z oddychaniem, gwałtownie krwawi, jest blada i/lub spocona, odczuwa silne dolegliwości bólowe);

Ciąża (nagłe bóle dołem brzucha i/lub krwawienie).

Poród (odeszły wody płodowe).

Będąc świadkiem takich zdarzeń niezwłocznie wezwij pomoc. Telefon alarmowy to 999 – połączenie bezpośrednio z dyspozytorem medycznym oraz telefon 112 – połączenie z operatorem alarmowym dysponującym wszystkie służby ratownicze (ZRM, Policja, Straż Pożarna).Wzywając pogotowie zachowaj spokój, nie krzycz i nie poganiaj dyspozytora. To nie przyspieszy dojazdu karetki. Czas przybycia zespołu na miejsce zdarzenia może być różny,  wpływają na to  czynniki zewnętrzne takie jak: odległość pierwszego wolnego zespołu do miejsca zdarzenia, warunki atmosferyczne, roboty drogowe i utrudnienia w ruchu, niewłaściwe/niedokładne określenie miejsca zdarzenia przez wzywającego oraz ograniczenia techniczne pojazdu. W czasie oczekiwania na przyjazd karetki istotne jest zachowanie świadka zdarzenia, adekwatnie do sytuacji. Słuchaj i wykonuj polecenia dyspozytora medycznego, jesteś szansą pacjenta na dalsze życie!