1. Transport sanitarny na terenie miasta Chełm Krasnystaw Włodawa w obie strony:
150,00 złotych ryczałt za pierwszą godzinę,
40,00 złotych za każde kolejne rozpoczęte 15 minut kolejnej godziny.
2. Transport sanitarny poza terenem miasta Chełm Krasnystaw Włodawa w obie strony:
150,00 złotych ryczałt za pierwszą godzinę
40,00 złotych za każde kolejne rozpoczęte 15 minut kolejnej godziny, 4,00 złote za 1 kilometr.
3. Transport dalszy niż 120 kilometrów w obie strony (Lublin, Zamość):

800,00 złotych - transport do 4 godzin, cennik transportu sanitarnego poza terenem miasta Chełm, Krasnystaw, Włodawa — transport powyżej 4 godzin.
4. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych i innych imprez ambulans z dwoma ratownikami medycznymi - zespół ratownictwa medycznego podstawowy P):
350,00 złotych za 1 godzinę.
5. Zabezpieczenie imprez masowych i innych imprez (patrol medyczny z dwoma ratownikami
medycznymi
300,00 złotych za 1 godzinę.
6 Zabezpieczenie medyczne w dni świąteczne (Nowy Rok, Święta Wielkanocne, 1 i 3 Maja, Boże Ciało, 1 i 11 Listopada, Święta Bożego Narodzenia, Sylwester):

500,00 złotych za 1 godzinę.
7. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia medycznego im rez masowe' oraz uzgodnienia rodzaju zakresu i sposobu zabezpieczenia ratowniczego imprez 150,00 złotych za 1 opinię.
W przypadku imprez charytatywnych Dyrektor SRM Chełm indywidualnie podejmuje decyzję odnośnie wysokości opłaty.