W odpowiedzi na apel Ukrainy złożony do Samorządu Województwa Lubelskiego o sprzęt medyczny i karetki, Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie podarowała dwa ambulanse dla szpitali z terenów objętych działaniami wojennymi.
We wtorek, 17 października w Lublinie p.o Dyrektora Emilia Ignatowicz Steć wraz z Wicemarszałkiem Zbigniewem Wojciechowskim przekazała dyrekcji Zakarpackiego Szpitala Klinicznego Volkswagena Craftera z noszami i krzesełkiem kardiologicznym. Ambulans ten będzie wykorzystywany przez szpital do transportów sanitarnych.
Kolejne przekazanie odbyło się w Chełmie 18 października, w siedzibie Stacji Ratownictwa Medycznego. Do przekazania sprzętu doszło w obecności Członka Zarządu Zdzisława Szweda. Tym razem ambulans na bazie Mercedesa Sprintera wraz z noszami i krzesełkiem kardiologicznym trafił do Wołyńskiego Obwodowego Szpitala Klinicznego.
Obie karetki były darem Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie - SP ZOZ. Dotychczas służyły w ratownictwie medycznym, po ich wycofaniu do rezerwy mogą posłużyć w Ukrainie, na terenach objętych wojną.

 

13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego. Z tej okazji do Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie na Dzień Otwarty zawitały dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. Ratownicy zapoznali najmłodszych z historią pogotowia oraz sprzętem medycznym stosowanym we wcześniejszych latach w karetkach. Dzieci miały okazję poznać zasady pierwszej pomocy oraz poćwiczyć na fantomach resuscytację krążeniowo oddechową. Jak zawsze, największe zainteresowanie wywołał sprzęt medyczny będący na wyposażeniu ambulansów oraz sygnalizacja świetlno – dźwiękowa. Radość najmłodszych wzbudziła także możliwość obsługi noszy elektrycznych oraz zjazdy na krzesełkach kardiologicznych i schodowłazach. Po wizycie dzieci, przyszedł czas na dorosłych. Pracownicy administracyjni Stacji mieli również okazję zapoznać się z różnicami w sprzęcie występującym kiedyś i dziś oraz zmierzyć się z zadaniami medycznymi, których na co dzień nie wykonują. Medycy instruowali swoich kolegów, jak wykonać RKO. To kolejne święto Ratownictwa Medycznego, podczas którego pracownicy Stacji chętnie dzielili się wiedzą na temat swojej pracy i zasad pierwszej pomocy. Za rok również zapraszamy na wspólne świętowanie z ratownikami.

 

Dwunastu dysponentów systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z terenu województwa lubelskiego otrzymało sprzęt medyczny zakupiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).
W dniu 24 sierpnia 2023 r. podczas uroczystego przekazania sprzętu Pani Emilia Ignatowicz –Steć, p.o Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie, odebrała z rąk wojewody lubelskiego Lecha Sprawki wysokiej jakości sprzęt medyczny, jako dowód uznania za zaangażowanie w działania SRM na rzecz uchodźców wojennych podczas wojny w Ukrainie.
Stacja otrzymała 4 respiratory – urządzenia do prowadzenia oddechu zastępczego u pacjentów nieprzytomnych oraz 4 urządzenia do kompresji klatki piersiowej Lucas – sprzętu używanego przy resuscytacji krążeniowej. Wartość przekazanego sprzętu to kwota około 370 tysięcy złotych. Wysokiej klasy urządzenia zastąpią dotychczasowe, częściowo wyeksploatowane sprzęty w ambulansach w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie.

27 lipca 2022r. gościliśmy w przedszkolu „Gniazdko” w Hrubieszowie aby pokazać maluchom pracę pogotowia ratunkowego. Ponieważ słuszne jest powiedzenie „czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał”, pokaz rozpoczęto od utrwalania nr alarmowych 999 i 112 w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Dzieci brały czynny udział w uciskach klatki piersiowej na manekinie, zakładaniu opatrunków czy maseczek tlenowych. W każdym wieku można uczyć się o pierwszej pomocy, dopasowując treść i formę przekazu do wieku odbiorców. Mamy nadzieję, że spotkanie Anetty Szepel i Iwony Kowalczyk z przedszkolakami „oswoi” dzieci z pracownikami ochrony zdrowia i pozwoli na szybszą naukę pierwszej pomocy w przyszłości. {Play}