21.09.2023r. Stacja Ratownictwa Medycznego została zaproszona na dzień otwarty w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Okszowie  połączony z piknikiem "Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". Zaprezentowaliśmy młodzieży zasady udzielania pierwszej pomocy a pod okiem ratowników kilkadziesiąt osób miało możliwość nauki resuscytacji krążeniowo oddechowej na fantomie. Uczestnicy imprezy mieli również okazję do zapoznania się ze sprzętem będącym na wyposażeniu karetki. Szczególną uwagę wzbudził Lukas - urządzenie do ucisku klatki piersiowej. W finałowej części imprezy zespół ratownictwa medycznego wspólnie ze strażą pożarną i policją podczas symulowanego zdarzenia udzielał pomocy pacjentowi przygniecionemu przez maszynę rolniczą a przedstawiciele pogotowia i straży pożarnej komentowali poszczególne etapy udzielania pomocy.